Change font size huawei honor 1

Change font size huawei honor 1