Change font size huawei honor 2

Change font size huawei honor 2