Change font size huawei honor 3

Change font size huawei honor 3